Lämmön normeerattu ominaiskulutus

Tulokset 2009-2010

2008: 128,9 kWh/brm2
2009: 130,7 kWh/brm2 (lasku 0,1 %)
2010: 124,3 kWh/brm2 (lasku 4,9 %)

Tavoitearvo 2011

Energiankulutuksen (sähkö ja lämpö) kääntäminen laskuun.
Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen mukaisesti, vuonna 2011, -1% vähennys vuoden 2010 tasosta. Pitkän aikavälin tavoite, vuoden 2016 loppuun mennessä -6% vähennys vuoden 2010 tasosta.

Päästökauppaan kuulumattomien toimialojen osalta (kuten rakentaminen ja kiinteistöt) Suomen päästövähennystavoite on 16 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2005 päästömääriin verrattuna. Senaatti-kiinteistöjen osalta tämä tarkoittaa tason 53,3 kg CO2-ekv/brm2 tavoittamista vuoteen 2020 mennessä.

Tulokset 2011

125,3 kWh/brm2, 0,8% kasvu vuodesta 2010 (124,3 kWh/brm2). Ominaiskulutuksen kasvu johtuu seurannassa olevan kiinteistökannan muutoksista (seurannasta poistuneiden kulutus pienempää kuin seurantaan tulleiden).