Kiinteistönhuollon ja asiakkaiden käyttämien ympäristölle, ihmisille sekä rakenteille haitallisten kemikaalien hallinta.

Tulokset 2009-2010

Kemikaalikartoitukset on toteutettu suunnitellusti 2008-2010.

Tavoitearvo 2011

Pilantuneiden maa-alueiden (PIMA) mallin jalkautumisen varmistaminen, vuokrattujen PIMA-kohteiden valvonnan ohjeistaminen sekä PIMA rekisterin päivitys vuoden 2011 loppuun mennessä.

Kielletyksi tulevien kylmäaineiden käytöstä luopumissuunnitelma alueittain on tehty ja toimenpiteet aikataulutettu alueittain 12/2011 mennessä.

Sisäilmaongelmien hallinnan ohjeistuksen ja käytäntöjen jalkauttaminen vuoden 2011 aikana sekä valtakunnalliseen hometalkoot projektiin osallistuminen.

Tulokset 2011

PIMA-rekisteri on päivitetty ja PIMA yleinen toimintamalli on käytössä.

Kiellettyjen kylmäaineiden käytöstä luopimissuunnitelmat on laadittu alueittain ja luopumissuunnitelmat valmistuvat vuoden 2012 aikana (Tavoite osittain toteutunut).

Sisäilmaongelmien käsittelyyn on kehitetty systemaattinen toimintamalli.